Monkey Temple

Socheko

Monkey Temple
Lyrics:
Socheko garna garho Mageko pauna Jiwan ma dherai bato haru Tara aautai samauna Timi antai jane bhaye Timi antai lagne bhaye Timi antai jane bhaye Timi antai lagne bhaye Ma pani ta sangai aaunla Ma pani ta sangai aaunla Rojeko pauna garho Payeko apanauna Sakdina ma afnai pratibimba Prayatna garera dabauna Timi antai jane bhaye Timi antai lagne bhaye Timi antai jane bhaye Timi antai lagne bhaye Ma pani ta sangai aaunla Ma pani ta sangai aaunla Ma pani ta sangai aaunla Ma pani ta sangai aaunla
SONGWRITERS
Sareen Deoja