Brijesh Shrestha

Naruwana

Brijesh Shrestha
Lyrics:
Naruwana chahanchu ma timilai Narisauna timi bina ko xa ra yo mann timi nae bujana malai najauna eklo huna Ma sakdina basideuna timi bina ko xa ra mero saath timi nachodana sadai Jati tada janxu Ma timilai pauxu Ma sunsan lagxa yo sansar ekchoti malai bachna deu ekchoti malai ramna deu timro tyo nyano angalo maa Naruwana chahanchu ma timilai Narisauna timi bina ko xa ra yo mann timi nae bujana malai najauna eklo huna Ma sakdina basideuna timi bina ko xa ra mero saath timi nachodana sadai