Asha Bhosle

Jhajhalko Liyera

Asha Bhosle
Lyrics:
Ho Jhajhalko liyera aayecha saawan pheri aakhama Ho Jhajhalko liyera aayecha saawan pheri aakhama Birsi dine katha haina sawaan ko geet Har haina jeet mero jeevana ko preet Birsi dine katha haina sawaan ko geet Har haina jeet mero jeevana ko preet Bachulne sath rahanchh jindagani ma Ho Jhajhalko liyera aayecha saawan pheri aakhama Ha samjhnaele mero lagi bachne sahara bho Na timro na mero vayo sapana sacho Samjhnaele mero lagi bachne sahara bho Na timro na mero vayo sapana sacho Aljhi rahancha satha yasae jindaganima Ho Jhajhalko liyera aayecha saawan pheri aakhama Ho Jhajhalko liyera aayecha saawan pheri aakhama
SONGWRITERS
Ranjit Gazmer