Tsujil Karmacharya

Bhumo Video

Tsujil Karmacharya
Lyrics:
Sadhe 17 barsa eklai kate Kehi garchu vani eklai aate Tara aaja choyo eklo pan le Aama baba mera himal pari Khusi lyauchu vani aaye wari Aaja phela paryo eklo pan le Bhumo, bhumo, timro aagaman le man jhumyo Bhumo, bhumo, yo dharti le tyo gagan chumyo Chiso kadyangrido hiu ko bato Nun vari boki chadna lako Bato panchai chicholdai kuhiro Ali ali gardai badyo huri Sathi vai sanga badyo duri Pachi farku vanda jharyo pahiro Bhumo, bhumo, timlai tyaha pauda man jhumyo Bhumo, bhumo, timro rup ma vagwan thiyo Bhumo, bhumo, laha laha bala jhulyo Bhumo, bhumo, paat jharda phool phulyo