Sajjan Raj Vaidya

Hawaijahaj

Sajjan Raj Vaidya
Lyrics:
hawaijahaj ma lakhau chadi aula batai nabhaye samundra tari aaula thaha chaina kasari jasari ma aauchu mero man timi lai angali nai bujhauchu dherai gare prayas timi lai bhanna mero bhawana sabdaharulai singarera sabdaharulai sajayera tara bujhaune timilai mero sabdaharuma sametera kasari paye khushi timilai maile bhetera sakindaina sambhab chaina timi lai na angalesamma maile ma aunechu tyasaile hawaijahaj ma bihan beluka tyahi euta sapana boki timilai angaloma rakhu ma ek choti aja bholi bhandai gandai dinharulai timilai dekhne dinlai aghi bolai lyauchu dherai bhaisakyo timilai nadekheko mero mutule afno dhadkanlai nabheteko tara aba samu napari bhana na maya kasari bujhaune timi lai mero sabdaharuma sametera kasari paye khushi timi lai maile bhetera sakindaina sambhab chiana timilai na angale samma maile ma aaune chu tyasaile hawajajma udi udi aakashma hawaijahaj chadera ladibudi batasma paila paila ganera timro anuharko chitra sparsha le banaunu cha timro mutuko dhadkan mutulai sunaunu cha udi udi aakashma hawaijahaj chadera ladibudi batasma paila paila ganera timro anuharko chitra sparshale banaunu cha timro mutuko dhadkan mutulai sunaunu cha