Prem Pariyar
Marne Kasailai Rahar Hudaina
Prem Pariyar
299 Views
View Comments

Lyrics:
Marne kasailai rahar hudaina x2 tara namareko prahar hudaina x2 vagera jau kun thau jau x2 manche namarne sahar hudaina x2 marne kasailai rahar hudaina Jiwan kina yaha chaldaina wustai chaldaina wustai, chaldaina wustai Jiwan kina yaha chaldaina wustai batti diyo ma baldaina wustai x2 kasto khatan ho yo niyatiko x2 kun nivcha kahile thahar hudaina marne kasailai rahar hudaina tara namareko prahar hudaina x2 vagera jau kun thau jau x2 manche namarne sahar hudaina marne kasailai rahar hudaina
SONGWRITERS
Krishnahari Baral

Comments

Advertisement
Find Us On FacebookAdvertisement