Phosphenes

Eklai huda ta jhan

Phosphenes
Lyrics:
sano sapana sasano thopa ma dekhchu timi lai ma man paglincha yo niras samaya parkhai ko lamo chyan kagaj ko dhunga jhai bagne ho hamro man sayad yehi nai ho hamro yatra sayad yehi nai ho hamro dhun dar lagcha malai eklai huda ta jhan huda ta jhan yo niras samaya parkhai ko lamo chyan kagaj ko dhunga jhai bagne ho hamro man sayad yehi nai ho hamro yatra sayad yehi nai ho hamro dhun dar lagcha malai eklai huda ta jhan eklai huda ta jhan huda ta jhan huda ta jhan