Lyrics:
Yo Jiban Ko Kei Vaar Ra Chaina Taha Nai Cha Sabai Lai Taini Bachekai Chau Hami Malai Kei Ni Hunna Vani Aru Biteko Sunera Dukhata Lagcha Nai Tara Ekai Chin Nai K Taha Afu Nai Po Jane Hoki Dharma Ra Karma Afanta Mitra Bhanda Bhandai Hera Afanai Lagi Jeuna Samaya Kaile Ni Milena Tesaile Jauu Ani Vanideu Daiba Lai Lanu Nai Cha Timile Ekdin Tara Aaja Ekchin Jeuna Deu Malai Socheko Jasto Hudaina Vanchan Hai Sabaile Yo Chali Raheko Paila Akasi Rokine Po Hoki Bipani Ma Dekheko Sapana Thikai Cha Ekdin Pura Garchu Vanda Vandai Umer Biti Jane Hoki Aja Ko Din ta Dukha Mai Bityo Tara Samaye Ustai Hudaina Jaile Pani Sabai Thikai Hola Voli Tesaile Jauu Ani Vanideu Daiba Lai Lanu Nai Cha Timile Ekdin Tara Aaja Ekchin Jeuna Deu Malai Ekchin Jeuna Deu Malai Yo Sadhai Ko Rodan Vitra Ekchin Ko Haso Bichod Samjhana Tara Sachhai Chha Tito Yaha Dhani Garib Saab Lai Pet Kai Chha Chinta K Garnu Sathi Yehi Duniya Ko Ritt Ho hoooooooo
SONGWRITERS
Neetesh Jung Kunwar