Narayan Gopal

Timi Jun Rahar Le

Narayan Gopal
Lyrics:
Timi Jun Raharle Mama Bhulna Aayou Sabai Sukha Harai Sadhai Chota Payau Ma Dubdo Kinara Kaha Hasna Saknu Byarthai Timile Mero Hata Samayau Timi Jun Raharle Mama Bhulna Aayou Sabai Sukha Harai Sadhai Chota Payau Baisalu Ti Timra Raharaharuma Na Maile Kahile Hariyali Kore Taktamya Ti Timra Adharaharuma Na Maile Kahile Khusiyali Pokhe Ra Sayada Risayau Timi Bhitara Bitrai Na Priti Ti Timra Khulduli Pote Timi Jun Raharle Mama Bhulna Aayou Sabai Sukha Harai Sadhai Chota Payau Rujhe Hun Ti Timra Palaka Ra Aakha Masanga Kahile Ishara Nabolda Ruke Hun Ti Timra Yauwan Ra Bhaka Masanga Kahile Biswasa Nakhojda Ra Sayada Sarapyau Sadhi Baishalai Jo Shunyata Sangai Bilaye Ma Jastai Timi Jun Raharle Mama Bhulna Aayou Sabai Sukha Harai Sadhai Chota Payau