Narayan Gopal

Kehi Mitho Baat Gara

Narayan Gopal
Lyrics:
Kehi Mitho Baat Gara , Raat Tesai Dhalkidai Chha Bhare Pheri Ekantama Runu Ta Chhadai Chha Ramailo Kura Gara, Sapanako Kura Gara Sang Sangai Bitayeka Samjhanako Kura Gara Samjhanako Kura Gara Dukha Chhoda Dukha Lai ta, Zindagani Chhadai Chha Bhare Pheri Ekantama Runu Ta Chhadai Chha Aau nachau Adhyaroma Junkiri Nache Jastai Batasama Udau Aaja Simala ko Bhuwa Jastai Simalako Bhuwa Jastai Dui Kadam Sath Hidau, Chhutinu Ta Chhadai Chha Bhare Pheri Ekantama Runu Ta Chhadai Chha