Narayan Gopal

Galti Hajar Hunchan

Narayan Gopal
Lyrics:
Galti hajar hunchan yaha hosh harayeko bela eklai timi naau ma matiyeko bela mera yi haat haru le kehi ghaat garna sakcha ani pyar garda gardai paap pani garna sakcha rupako k mulya huncha ma pasu bhayeko bela eklai timi naau ma matiyeko bela kahi dharma garne nihuma balidan huna napawos sampurna anga bahek atyachar huna napawos mera kamana harule malai harai dincha timi bhanda timro yauwan kahi man harai dincha rakhshak malai nasamjha rakshas bhayeko bela eklai timi naau ma matiyeko bela
SONGWRITERS
Gopal Yonzan