Narayan Gopal

Aakha Chopi Narau Bhani

Narayan Gopal
Lyrics:
Ankha chopi narau bhani bhannu parya chha Mutu mathi dhunga rakhi hasnu parya chha Bholi uthi kaha janey kehi thaha chaina Pharki aunay hoki hoina kehi thaha chaina Bachha chitai auchhu bhani bhannu parya chha Mutu mathi dhunga rakhi hasnu parya chha Chaati bhari ghau besi pakheriko chhaya Ankha bhari mela pata mayaluko maya Afailai chaadi katai janu parya chha Mutu mathi dhunga rakhi hasnu parya chha Bhanney kura kati thiyo chaati bhitrai rahyo Parelika authabata ansu jhari rayo Kulchiyera afailai hidnu parya chha Mutu mathi dhunga rakhi hasnu parya chha