Narayan Gopal

Aaja Bholi Harek Saajh

Narayan Gopal
Lyrics:
Aaja Bholi Harek Saajh Matina Thalecha Jindagi Dekhi Jindagi Aatina Thalecha Raharai Raharma Piyein Biwas Bhayera Piyein Dukha Ma Piyein, Sukha Ma Pieyein Piudina Piudina Bhandai Piyein Aaja Bholi Jidagani Chutina Thalecha Mandir Ma Basera Pieyin Masan Ma Ladera Piyen Nachera Piyein Hasera Piyein Yekantama Kahile Kahi Rudai Piyein Aaja Bholi Harek Raat Raksina Thalecha Jindagi Dekhi Jindagi Aatina Thalecha