Movie Songs

Subha Love

Movie Songs
Lyrics:
Timi para para para hunchau Bhana ma sanga kahile samma Timi para para para hunchau Bhana ma sanga kahile samma Ma ta timro pachi pachi auchu Timi tarkinchau jaile samma Sacho kura ho mero yo Na samjha timile guff Timro lagi chodna sakchu ma Duniya yo sab tara timi hunchau bhane mero subha love, subha love Sana sana kura ma Risaunu hunna hera Yo samaya yo pal Audaina feri farkera Sana sana kura ma Risaunu hunna hera Yo samaya yo pal Audaina feri farkera Sacho kura ho mero yo Na samjha timile guff Timro lagi chodna sakchu ma Duniya yo sab Tara timi hunchau bhane mero Subha love, subha love Afnai manche sanga hoo Ghurkyaune risaune Kasto lagyo mero para Rish ma pani maya misaune Afnai manche sanga raicha haa Ghurkyaudai risaune Sarai mithi timro para Rish ma pani maya misaune Sacho kura ho mero yo Na samjha timile guff Timro lagi chodna sakchu ma Duniya yo sab Tara timi hunchau bhane mero Subha love, subha love Tara timi hunchau bhane mero Subha love, subha love Tara timi hunchau bhane mero Subha love, subha love Tara timi hunchau bhane mero Subha love, subha love
SONGWRITERS
Arjun Pokharel