JPT Rockerz

Ujeli

JPT Rockerz
Lyrics:
mirmire ujeli ko saath ma hide ekanta saath ma pachadi cha mero atit katha shanta cha bishal bholi anischit mitho sapana yethartha chahanna birano cha khushi ta heet pani sukha dukha taraula yaad ma amar samjhana bolai rahancha bedana sahera mithas dilaune ama ko pyaro chaya sabai bhanda pyaro amrit sarah ama ko nyano maya safal bhai farkaula khushi liyera shanta tehi bishal mirmire ujeli ko saath ma aaula shanta tehi bishal yaad, maa amar samjhana bolai rahancha