Jeetu Shrestha

MAYA Video

Jeetu Shrestha
Lyrics:
म तिम्रै मायामा पागल भएछु म तिम्रै बोलीमा लठ्ठै भएछु जल्ले जे भनेनी जति सम्झायनी हे माया हे माया म तिम्रै मायामा पागल भएछु म तिम्रै बोलीमा लठ्ठै भएछु जल्ले जे भनेनी जति सम्झायनी हे माया हे माया हे माया हे माया भेटु भेटु लाग्छ तिमीलाई बोलु बोलु लाग्छ नदेखु त तिमीलाई रोउ रोउ लाग्छ यो साँचो माया मेरो यो साँचो माया मेरो म तिम्रै मायामा पागल भएछु म तिम्रै बोलीमा लठ्ठै भएछु जल्ले जे भनेनी जति सम्झायनी हे माया हे माया हे माया हे माया Ma timrai mayama Pagal vayechhu Ma timrai bolima latthai vayechhu Jalle je vaneni jati samjhayeni ma ta Pagal vayechhu yaha hey Maya hey Maya hey Maya hey Maya Bhetu bhetu lagchha timilai bolu bolu lagchha Nadekhu ta timilai rou rou lagchha Yo sacho maya Mero Yo sacho maya Mero Hey Maya hey Maya Hey Maya hey Maya Ma timrai mayama Pagal vayechhu Ma timrai bolima latthai vayechhu Jalle je vaneni jati samjhayeni ma ta Pagal vayechhu yaha hey Maya hey Maya hey Maya hey Maya hey Maya hey Maya hey Maya hey Maya