Bartika Eam Rai

Khai Video

Bartika Eam Rai
Lyrics:
bihani saberai jurukka uthera dugurchau khai k lakhsya samatna rahar ko katha ho thotro ritto eka ek gumsiyeko sajha bus ko euta kuna ma tolaudai bityo jindagani ta timrai agadi oilidai cha k garyou akhir khushi ko lagi sapanako ghar timro ekadeshma thadayethayou purdai chau aja afnai sapana lai nirdosh timi atha hai nasochi jaau harau khushima tripta timi timi lai nai pau herana afu lai timi kati bhayo khulera haseko kati bhayo nirdhakka bacheko khoji hidyou maya sara khokro pasal haruma tara kahiley bujhna sakenau akhir ma bhawana badlanchan mausamai sari chaharhcau galli samjhana ma chihauchau badal lai ekohoro kina bujhenau aja samma samaya tyo gayo agadi badha na sapanako ghar timro ekadeshma thadayethayou purdai chau aja afnai sapana lai nirdosh timi atha hai nasochi jaau harau khushima tripta timi timi lai nai pau herana afu lai timi kati bhayo khulera haseko kati bhayo nirdhakka bacheko bihani saberai jurukka uthera dugurchau khai k lakhsya samatna rahar ko katha ho thotro ritto eka ek gumsiyeko sajha bus ko euta kuna ma tolaudai bityo jindagani ta timrai agadi oilidai cha k garyou akhir khushi ko lagi