Balen Shah

Aastik Video

Balen Shah
Lyrics:
Bhagwan man ma birajman mandir ma dhunga Jyan dhan aasawan niraas chhan fulka thunga Jhopadi nasib nahune khopadi chai runcha dan ma ropani cha doko bhari hira moti munga Kaan ma bujho raakhi jutho mathi sutne le ke sunchha uthne barsha ma ekchoti lootne har samaya ma joti Bichara eklo manabta devata tettis koti Dhikkara afno chhyamata ramita jiban boki dhogi khosi afno bhagya jindagi sakkaune ho ki Garibi lai daridri abala mahilalai boksi bhanne timro dharma marma kottaune chhura ghopi latyaune sano sochi shakti paisa bhakti bhoki Trilokka berojgaar byapaar garnalaai jogi Paralok ka yi dallal bhallal pashuko khoji Roji pakhandi ko aash biswaas gardina dhongi Sochi shaasti bho naastik tmro samaaj ko rogi