ASM

Bhram

ASM
Lyrics:
Sochko bhramma Harayo Sharir Satya ko Kalpana Le sataune ho ki Katai Chitta baralincha Samhalne kasari Boli disakeko Farkaune kasari J cha Sabai bhitra Andho nazarle Koreko Chitra Yo marbhumi Bichitra Kai lagdeu malai Malai Tara ma bhar ma Ma bade agi Bato kata hola Ma timi sangai Sadhai