Aruna Lama

Pohor Saal Khushi Fatda

Aruna Lama
Lyrics:
Pohor saal khushi fatda jatan gari maan le taley tyahi saal maya fatyo tyaslai pani maan le taley yespali ta manai fatyo ke ley siune k ley talne ho saas ferey jasto lagcha tara bhanchan mari sakis tero vagya yeti nai ho bhog chala garisakis salaha ko bhagya mero marne bachne thegan chaina bhagya fatey jodthe varu tara vagya siune k le ho sukha k ho dukha k ho man le khojne khusi k ho bhabi le nidhar ma karma lekhidine masi k ho karma lekhne masi k ho vagya thokne kasi k ho karma futey jodthe varu tara mana jodne k le ho pohor saal khushi fatda jatan gari maan le taley tyahi saal maya fatyo tyaslai pani maan le taley yespali ta manai fatyo ke ley siune k ley talne ho