Lyrics:
Kata tira bagdai chau hawa ma timi Farki na heri kana Orali ukali gardai tara liyera Chot bhariyeko mana Jindagi chha anautho, tei ni Tara jiwan ma chan dherai ranga Tara, mann ma Lagyo timro tira Mayaa le nai dido raichha pira Surya jhai udaau, Jun jhai chamkiu Sab ko samu chauu Ke nai chha ra Jindagi Dui din ko haso timi Samaya ko dhun mai ramau Samjana ko dhunn gungunau Timi, ani samjana kai dhunn ma ramau Tara, mann ma Lagyo timro tira Mayaa le nai dido raichha pira Tara, mann ma Lagyo timro tira Mayaa le nai dido raichha pira Lekheko ta painchha nai Tara socheko garna garo, kina? Manish ko jiwan haso re, Tara tyo runchha, kina? Lekheko ta painchha nai Tara socheko garna garo, kina? Manish ko jiwan haso re, Tara tyo runchha, kina? Tara, mann ma Lagyo timro tira Mayaa le nai dido raichha pira Tara, mann ma Lagyo timro tira Mayaa le nai dido raichha pira