Ankit Babu Adhikari

Ram Nam Japdai

Ankit Babu Adhikari
Lyrics:
sihir nihurayera deuta timro kaha jadai cha sarir dhakne katro bina eklai afno malami jadaicha dui char thopa ashu jhari roye jasto ta gara na ram nam japdai man man ma ram nam japdai man man ma ram nam japdai man man ma hera aakash ma ishwor katai chaina chita ma afai chadey afai lai jalaudai cha dhuwa dhuwa ma deuta ta bilaudai cha dui char thopa ashu jhari roye jasto ta gara na ram nam japdai man man ma ram nam japdai man man ma ram nam japdai man man ma ram nam japdai man man ma jiwan bhar eklai chodyou aba antya ma sath deu na ishwor ko budho sarir lai chita ma chadna saghau na dui char thopa ashu jhari roye jasto ta gara na ram nam japdai man man ma ram nam japdai man man ma ram nam japdai man man ma ram nam japdai man man ma
SONGWRITERS
Ankit Babu Adhikari