Anil Singh

Aakashma lekhe timro nau

Anil Singh
Lyrics:
Aakashma lekhe timro nau Hawale aae udae diyo Junnma lekhe timro nau Grahanle aae dhaaki diyo Hridyama lekhe timro nau Preet bani fakridiyo? Pagal samjhe paagal sahi Jogi samjhe jogi sahi J bhane ne ma hu premi Premko ma pujaari? Phoolma lekhe timro nau Bhawarale tappa tipe diyo Paatma lekhe timro nau Seetle aae bagai diyo Hridyama lekhe timro nau Sargam bani gunji diyo Kura gare kurai ko dukha Timi bina kaha cha sukha Timro yaadma harpal Bhaye ma prem biyoge Himalma lekhe timro nau Heu sangai pagli diyo Kinarma lekhe timro nau Chaalle aae bagaye diyo Hridiye ma lekhe timro nau Dhadkan bani dhadki diyo