Albatross

Nischal

Albatross
Lyrics:
Timi ani mero tehi eutai kura Laja namani bola jevaana ko bhaka Timi lai nai chal chaina Khai k bhanchau malai Amulyo yo samaya Dinchu timi lai Afu lai nai hera K dekhdainau malai? Sansar chodi ayau mero Jevaan ma Jevaan ma Jevaan ma Jevaan ma Agi agi timi bato malai dekhaudai Aja feri kaha bilayau Hamro arko bhet ma dekhaune chu timilai sana sana tara chamkila timra akha sunne gara timi malai kahile kahi bhannu kehi chaina malai tara Jevaan ma Jevaan ma Jevaan ma Jevaan ma