Babari Rang Video

Ashmita Adhikari / Anmol Gurung
Lyrics:
Rokera rokinna maya mero Chodera chutdaina maya mero Rokera rokinna maya mero Chodera chutdaina maya mero Babari rangma rangiyera Babari rangma rangiyera Malai maya gara Sacho maya gara Nindari maat jhai Malai maya gara Malai maya gara Sacho maya gara Nindari maat jhai Malai maya gara Risaune tero bani Fakaune mero Tadha jane tero bani Najik aune mero Hera mayako ranga Pahad bhari Piratiko bhaka Nachcha ful chari Hera mayako ranga Pahad bhari Piratiko bhaka Nachcha ful chari Babari rangma rangiyera Babari rangma rangiyera Malai maya gara Sacho maya gara Nindari maat jhai Malai maya gara Malai maya gara Sacho maya gara Nindari maat jhai Malai maya gara रोकेर रोकिदैन माया मेरो छोडेर छुटिदैन माया मेरो रोकेर रोकिदैन माया मेरो छोडेर छुटिदैन माया मेरो बाबरी रङ्गमा रङ्गिएर बाबरी रङ्गमा रङ्गिएर मलाई माया गर साचो माया गर निदरीको मात झै मलाई माया गर रिसाउने तेरो बानी फकाउने मेरो टाढा जाने तेरो बानी नजिक आउने मेरो हेर मायाको रङ्ग पहाड भरी पिरतीको भाका नाच्छ फुल सरि नाच्छ फुल सरि पहाड भरी पिरतीको भाका नाच्छ फुल सरि बाबरी रङ्गमा रङ्गिएर बाबरी रङ्गमा रङ्गिएर मलाई माया गर साचो माया गर निदरीको मात झै मलाई माया गर
SONGWRITERS
Anmol Gurung