Garchin Pukar Aaama

Koili Devi / Janardhan Sam
Lyrics:
garchin pukar aama aaama royi karayi jodle haina mero bhanchin sansar thari thari ka sansar thari thari ka garchin pukar aama kohi dhani ashadhey kohi garib magne kohi dhani ashadhey kohi garib magne sakina dekhna bhanchin santan thari thari ka santan thari thari ka nango cha aang kahi kahi ko poshak makhmal poshak makhmal saktina herna bhanchin santan thari thari ka santan thari thari ka garchin pukar aama sunko cha thaal kahi kahi cha paat khali saktina sunna bhanchin santan thari thari ka santan thari thari ka bhanchan mahal ta kai ka kahi cha thuto chupro cha thuto chupro saktina sahana bhanchin santan thari thari ka santan thari thari ka garchin pukar aama royi karayi jodle hoina mero bhanchin santan thari thari ka santan thari thari ka santan thari thari ka santan thari thari ka