Bachchu Kailash

Timle Ta Haina

Bachchu Kailash
Lyrics:
timle ta haina timra bhaka haru le mero mutu choyi sake chan maile pani haina mera akha haru le timro lagi royi sake chan timle ta haina timra bhaka haru le mero mutu choyi sake chan tesai tesai kasto gadha maya baseko dhuda pani jadai najaney maya bhannu yestai ho ki malai matrai testo ruda pani jadai najaney timle ta haina timra bhaka haru le mero mutu choyi sake chan maile pani haina mera akha haru le timro lagi royi sake chan ekohoro maya ho ki k bhanera sodhau malai pir parnu paryo ni sapanima teti gadha bipanima tadha yo maya le garnu garyo ni timle ta haina..