Subscribe MusicCafeNepal for more videos.

To download song please visit: http://astha.bandcamp.com

भन तिम्रो ह्रिदयमा म बाचेको छु कि छैन?
भन्छन् जाने कतै गएको हुदैन
जबसम्म उसलाई सम्झने कोही हुन्छ
भन तिम्रो स्‍मृति को म प्रिय
सम्झना म हुँ कि होइन?

काँढा बनेर दुखे पनि
फूल बनेर फुले पनि
भन तिम्रो हृदयले गुनगुनाउने
गीत म हुँ कि होइन?
भन

भन्छन् जो आज छ भोलि त्यो छैन
समयले मेटाउन नसकेको तिम्रो हृदयको उही भाव म हुँ कि होइन?

काँढा बनेर दुखे पनि
फूल बनेर फुले पनि
भन तिम्रो हृदयले गुनगुनाउने
गीत म हुँ कि होइन?
भन

पाएर पनि जो आफ्नो हुँदैन भएर पनि जो साथ हुँदैन
भन के त्यो मिलन हो कि बिछोड?

Lyrics: Susan Maskey

Released 21 January 2009
Music produced by: Rohit Shakya
Music written by Astha Tamang-Maskey

Find Astha at :

http://www.asthamusic.com
http://www.facebook.com/asthatm
http://www.twitter.com/asthamusic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*