Subscribe MusicCafeNepal for more videos.

To download song please visit: http://astha.bandcamp.com/

भेद :

म थाहा दिन्न तिमीलाई
तिमी दुख्छौ की भनेर
भेद मसितै राखुला
भेद मसितै राखुला
म दुखेको

अंगालो त फैलाएको छु
तिमी देखौला नदेखौला
म बाटो हेरुला पर्खुला
तिमी आउलाउ नआउलाउ

निस्सासिएर मर्छु की ?
म थाहा दिन्न तिमीलाई
भेद मसितै राखुला
भेद मसितै राखुला
तिमी रुन्छौ की?

अंगालो त फैलाएको छु
तिमी देखौला नदेखौला
मा बाटो हेरुला पर्खुला
तिमी आउलाउ नआउलाउ

बिछोडले म मरु की बाँचु
बिछोडले म मरु की बाँचु

अंगालो त फैलाएको छु
तिमी देखौला नदेखौला
मा बाटो हेरुला पर्खुला
तिमी आउलाउ नआउलाउ

Lyrics by: Susan Maskey
Music written by: Rohit Shakya and Astha Tamang-Maskey
Music Produced by: Rohit Shakya

Find Astha at :

http://www.asthamusic.com
http://www.facebook.com/asthatm

For Astha Tamang Maskey chords, visit: http://tabs.musiccafenepal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*